Objavljene publikacije


"Hrkanje i kako ga sprečiti"

Neposredno posle prve monografije pod nazivom  "Hrkanje i kako ga sprečiti"  objavljene 1998 godine (Prosveta, Novi SAD) ukazala se potreba izrade nove, nešto izmenjene i dopunjene knjige s primarnim ciljem da čitaoca informiše o najnovijim saznanjima, inovacijama i mogućem lečenju "terora" nad bubnim opnama i spavajuće apneje.

Godina izdavanja: 1998.Izdavač: A. D. "Prosveta", Novi SadCIP - Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpskeNovi Sad 616.211-008.4


"Hrkanje i noćno gušenje-problemi i rešenja"

Knjiga  "Hrkanje i noćno gušenje-problemi i rešenja"  objavljena 2003 god. u izdanju "Prosvete" Novi Sad. Sadržina ovog izdanja u odnosu na prethodno, je znatno povećana zbog unošenja novih tekstova i slika i dodatnog poglavlja koje se odnosi na sindrom prekida disanja tokom sna. U knjizi su izneti brojni razlozi zbog kojih ljudi hrču, te opasnosti koje po zdravlje može ostaviti ili ostavlja ovaj produkt civilizacije. Opisani su mnogobrojni izumi u vidu sprava i aparata koji se koriste u rešavanju druge po neprijatnosti buke koju proizvodi ljudski organizam. Oni su trebali da "noćnu moru" pretvore u miran san. Neki od najnovijih lekova poznatih farmaceutskih firmi za koje se tvrdi da su prava blagodet za miran san su takođe pomenuti u knjizi.

Godina izdavanja: 2003.Izdavač: A. D. "Prosveta", Novi SadCIP - Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpskeNovi Sad 616.211-008.4COBISS.SR-ID 186317311


"Rez za miran san"

Neke od savremenih hirurških procedura nisu opisani u pomenutim knjigama, te je to bio impuls za pisanje treće knjige  "Rez za miran san" . Autor se potrudio da u knjigu unese sve nove činjenice do kojih je došao poslednjih godina i koje bi omogućile čitaocu kvalitetnije shvatanje i razumevanje uzroka nastanka, sprečavanja i lečenja "bučnog spavanja i prekida disanja". Knjigu bi trebali da pročitaju svi koji hrču, oni koji misle da hrču ili znaju nekoga sa ovim problemom, a posebno potencijalni kandidati koji polako, ali sigurno uplivavaju u sindrom spavajuće apneje. Na kraju mislim da će "putovanje" kroz stranice ove knjige za sve biti veoma prijatno, poučno i korisno.

Godina izdavanja: 2008.Izdavač: Izdavačka knjižarnica Zorana StojanovićaNovi SadCIP-Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske Novi Sad 616.211-008.4-089, 616.211-008.4-092ISBN 978-86-7543-161-9COBISS.SR-ID 23325363"Osnovi savremene otorinolaringologije"

Cilj ove knjige je da studentima medicine i lekarima opšte prakse, te specijalizantima iz otorinolaringologije  pruzi potrebne informacije o bolestima uha,grla i nosa.Kako knjiga ima udžbenički karakter u tekstu nisu navedeni različiti stavovi o lecenju pojedinih obolenja i stanja vec samo oni koji su opste prihvaćeni.

Izdavač: Sajnos, Novi Sad
"Hrkanje i slip apneja"

Hirurgija kao poslednja nada ovih bolesnika uvedena je u drugoj polovini 20. veka. Od nje se očekuje da brojnim pacijentima omogući da naredne godine i decenije, provedu mirno, spavajući bez hrkanja. Zahvaljujući novim saznanjima o etiologiji i patofiziologiji poremećaja disanja tokom spavanja usledili si novi hirurški i drugi postupci koji su marginizovali ovaj problem.

Izdavač: spec ORL ordinacija „dr Vukoje“ Petrovaradin ; štampa "Maxima graf" PetrovaradinDr Vukoje i NJ.K.V Prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević

Zahvalnica dr Vukoju od strane NJ.K.V Prestolonaslednika Aleksandara Karađorđevića na Koferenciji srpske medicinske dijaspore.


Specijalistička ordinacija za bolesti uva, nosa i grla "DR VUKOJE "

@Copyright prim dr Novak Vukoje. All right reserved. Created by ProBiz