Akademik Prim.mr.sci med dr. Novak Vukoje

član evropske akademije nauka i američke akademije za radiohirurgiju

Radeći dugo na operativnom rešavanju ove patologije, razmišljajući noćima o većoj efikasnosti hirurgije rodila se ideja nove metode koja je nazvana ARCO PALATO UVULARNI flap po Dr. Vukoju, za koju su brojni svetski stručnjaci izjavili da predstavlja veliki doprinos u medicini. Metoda po Dr Vukoju je dobila više zlatnih medalja. Inovacija koja je postignuta ovom hirurškom metodom i njene prednosti nad ranijim verzijama u pisanoj formi dao je ugledni Evropski stručnjak za ovu oblast, Norveški hirurg prof dr Mange Tvinnereim.Hirurški tretman hrkanja uključuje više različitih operativnih metoda i tehnika sa tendencijom rešavanja opstrukcije gornjih vazdušnih puteva na nivou od nosa do traheje.

Najčešće intervencije se izvode na uvulo-palatinalnom segmentu jer je on u preko 60% slučajeva uzrok bučnog spavanja. Metode ukrućivanja, podizanja ili odstranjanja slobodnog ruba mekih struktura velo-uvularnog kompleksa imaju za cilj da spreče njihovo vibriranje ili kolabiranje tokom sna i time preveniraju medicinske i socijalne konsekvence čujnog disanja.Postoji više metoda za lečenje ovih stanja koje su uspešne u većoj ili manjoj meri. Sam izbor operacije nije uvek jednostavan iz razloga postojanja argumenata za i protiv svake metode. Mnogo je važnije to da li je hirurgija zaista prava opcija tretmana ronhopatije.

Specijalistička ordinacija za bolesti uva, nosa i grla "DR VUKOJE "

@Copyright prim dr Novak Vukoje. All right reserved. Created by ProBiz