SRB
Logo

Metode i lečenja

Hirurgija hrkanja


Zavi
sno od dela sveta, kulture, religije, civilizacije i drugo, odnos prema hirurgiji hrkanja se menjao od veoma konzervativnog do prilično agresivnog. Hirurgija bučnog spavanja ( hrkanja) i prekida disanja u snu (apneje) je za pacijente kod kojih postoje patološka stanja ili abnormaliteti koji se operativno mogu otkloniti ili korigovati, a uzrokuju ronhopatiju i apneju.

Operacija ne mora biti najbolja opcija za svakog pacijenta, ali je opcija koju treba razmotriti kod svih koji žele da kažu hrkanju zbogom zauvek.

Važno je naglasiti i shvatiti da se ne uklapaju svi pacijenti u jedan tretman i da ne postoji jedan tretman za sve. Iz toga razloga uspostavljen je hirurški protokol koji je "alfa i omega" u lečenju ovakvih bolesnika.

Rinohirurške intervencije kod "zapušenog nosa" se preporučuju kao deo rutinske terapije hrkanja. Treba naglasiti da operativni zahvat na nosu kod starijih nije uvek kurabilan, ali je obavezan. Nema načina da se  predvidi kod kojih pacijenata će ovaj zahvat po pitanju čujnog disanja biti uspešan.


Od korektno izvedene endonazalne operacije očekujemo:
- lakše disanje
- redukciju nivoa zvuka kod hrkanja
- smanjenje učestalosti apneičnih događaja
- poboljšanje kvaliteta sna

Hirurgija nepca i resice
Od intervencija na ovom segmentu se rade brojne intervencije uključujuci odstranjenje ili skraćenje resice, resekciju slobodnog ruba nepca, podizanje i ukručivanje uvulopalatinalnog segmenta, redukciju bočnih zidova ždrela, odstranjenje krajnika i drugo. Metodu koju preferira dr Vukoje a koja prestavlja njegovu inovativnu tehniku sastoji se u podizanju i ukručivanju slobodnog ruba nepca i resice vlastitim tkivom istog, uz proširenje orofaringealnog vazdušnog puta u sve tri dimenzije bez komplikacija.

hirugija hrkanjau dečijoj i školskoj dobi uvećani 
krajnici
su najčešći uzrok
bučnog spavanja

 Metode koje sprečavaju zapadanje jezika prema nazad
Pozicija jezika je uglavnom determinisana pozicijom donje vilice i podjezične kosti. Hirurgija pomeranja baze jezika prema napred ukljucuje rad na pomenutim kostima. Ako je retrolingvana opstrukcija uzrokovana preteranom veličinom baze jezika onda se rade operacije kojima smanjujemo volumen i težinu jezika.

Pomeranje gornje i donje vilice prema napred
Ova operacija daje najbolje rezultate u eliminisanju hrkanja i apneje i uspešnost navedene intervencije je u preko 90% slučajeva kada je izvedena kod zdravih, negojaznih pacijenata.

Kombinovane metode operacija
Ne postoji jedna operacija za sve pacijente, niti se svi pacijenti mogu rešiti hrkanja i apneje jednom intervencijom.

Uspeh hirurške terapije
- hirurški uspeh je obično limitiran mestom i stepenom opstrukcije
- slabi rezultati su posledica loše dijagnostike ili pogrešne hirurgije
- medicini je potrebna metoda koja će predvideti uspeh, a ne potvrditi neuspeh

metode uvulopalatofaringoplastikaViše o svemu možete naći u knjizi dr. Vukoja

"Rez za miran san"