SRB
Logo

Metode i lečenja

Biografija


 Novak Vukoje, Otorinologija, Hirurgija glave i vrata, Novi Sad, Srbija
Prim. dr Novak Vukoje, redovni član Evropske akademije nauka  je rođen 1947. godine u Sečnju.

Poreklom je iz krševite Hercegovine, odakle su mu roditelji dospeli u ravni Banat sa Ćopićevom ,,osmom ofanzivom,,.

Osnovnu školu je završio u Sečnju, srednju medicinsku u Zrenjaninu, a studije medicine na Univerzitetu u Sarajevu. Dobitnik je Zlatne značke za odličan uspeh u studiranju. Specijalizaciju iz ORL završio je 1978. godine na klinici u Sarajevu.

Magistar medicinskih nauka postaje 1980., a 1990. dobija zvanje primarijusa. Objavio je više stručnih i naučnih radova u domaćim i inostranim časopisima, te i izlagao na evropskim i svetskim kongresima.

Problemom hrkanja i noćnog gušenja bavi se preko 20 godina. Rezultat ovoga rada je monografija pod nazivom Hrkanje i kako ga sprečiti, knjiga Hrkanje i noćno gušenje i knjiga Rez za miran san. Ima vlastitu hiruršku metodu za rešavanje ,,bučnog spavanja,, uzrokovanog palatofaringealnom opstrukcijom, za koju je dobio zlatnu medalju na medjunarodnom salonu inovacija u Moskvi 2008 godine. Od decembra 2008. godine, član je Srpske i Ruske akademije inovacionih nauka.

Akademik primarius Dr Novak Vukoje pripada plejadi najeminentnijih stručnjaka iz oblasti otorinologije i hirurgije glave i vrata. Magistar je medicinskih nauka, primarius i ugledni srpski specijalista iz domena otorinolaringologije kako u našoj zemlji tako i van nje. Član je brojnih medicinskih asocijacija, dobitnik brojnih priznanja i nagrada za postignute uspehe na polju stvaralaštva i inovacija u medicini.